Pzhipg.pl zapisuje pliki cookies na Twoim komputerze. Pozostając na tej stronie, wyrażasz na to zgodę. Zamknij
    

Oświadczenie w sprawie manipulacji w materiale wyemitowanym w TVN24

07-02-2022

W załączniku przedstawiamy pismo Zespołu ds. Drobiarstwa. Oświadczenie jest odpowiedzią na reportaż pt. "Śmierć kur", który został wyemitowany na antenie TVN24.

Plik do pobrania:
Oświadczenie organizacji drobiarskich _TVN(1).pdf

Analiza kosztów chowu gęsi rzeźnych

19-01-2022

Aktualne koszty chowu gęsi rzeźnych na dzień 19.01.2022r. Koszty mogą ulec zmianie na skutek wzrostu cen czynników produkcji.

Plik do pobrania:
Zestawienie kosztów produkcji gęsi 2022.pdf

Analiza kosztów produkcji jaj

27-12-2021

Aktualne koszty produkcji jaj gęsich wylęgowych na dzień 27.12.2021r. Koszty mogą ulec zmianie na skutek wzrostu cen czynników produkcji.

Plik do pobrania:
Kopia jajka kalkulacja 2022.pdf

Informacja KOWR

23-09-2021

Poniżej publikujemy informację Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa dot. deklaracji strat poniesionych w związku z grypą ptaków.

Plik do pobrania:
Mail do Zwiazków_23_09_2021.pdf

Pismo MRiRW dot. pomocy COVID-19

12-10-2020

Poniżej publikujemy treść odpowiedzi MRiRW na pismo PZHiPG.

Plik do pobrania:
MRiRW do PZHiPG_pomoc covid-1 (1).pdf

Pismo PZHiPG przesłane do MRiRW

10-09-2020

W poniższym załączniku znajduję się pismo przesłane do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wysłane z powodu nie uwzględnienia wniosków przedstawionych w piśmie z dnia 20.07.2020 r. (dot. pomocy dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID–19)

Plik do pobrania:
Pismo PZHiPG 03.09.2020 dot. pomocy COVID-19.pdf

Pismo Prezesa GUS ws. Powszechnego Spisu Rolnego 2020

07-09-2020

W załączniku przedstawiamy pismo Prezesa GUS.

Plik do pobrania:
ulotkaPSR2020.pdf

Uwagi i wnioski dotyczące wsparcia rolników dotkniętych kryzysem związanym z Covid-19

11-08-2020

W załączniku przedstawiamy treść pisma przesłanego do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w którym zawarliśmy uwagi i wnioski w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVI-19” w ramach działania „Wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID-19” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zachęcamy do zapoznania się z treścią załącznika.

Plik do pobrania:
Pismo 20.07.2020.pdf

Odpowiedź z Departamentu Przetwórstwa i Rynków Rolnych

06-04-2020

Poniżej publikujemy treść odpowiedzi Dyrektora Departamentu Przetwórstwa i Rynków Rolnych na pismo z dnia 3 marca, skierowane przez nas do Ministra Rolnictwa w sprawie zwołania w trybie pilnym Posiedzenia Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy udziale przedstawicieli PZHiPG, w związku z krytyczną sytuacją w chowie i hodowli gęsi w Polsce.

Plik do pobrania:
MRiRW do PZHiPG - hodowla gęsi.pdf

Prośba o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Sejmowej Komisji Rolnictwa

17-03-2020

Na wniosek członków PZHiPG zwróciliśmy się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z prośbą o zwołanie w trybie pilnym nadzwyczajnego posiedzenia Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy udziale przedstawicieli PZHiPG, w związku z krytyczną sytuacją w chowie i hodowli gęsi w Polsce. Treść dokumentu publikujemy w załączniku poniżej.

Plik do pobrania:
Prośba PZHiPG.pdf

Analiza kosztów produkcji

17-03-2020

W poniższym załączniku publikujemy analizę kosztów produkcji gęsi oraz jaj gęsich wylęgowych na 2020 rok.

Plik do pobrania:
Analiza Kosztów Produkcji 2020.pdf

Zaproszenie na Krajowy Zjazd Delegatów

16-02-2020

Polski Związek Hodowców i Producentów Gęsi z siedzibą w Lublinie zaprasza na Krajowy Zjazd Delegatów PZHiPG dnia 25.02.2020 o godzinie 11:00 w sali Wzorcownia w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi (ul. Wspólna 30, Warszawa).

Godz. 11:00 Główne tematy uzgodnione z departamentami:

 1. Grypa ptaków - problemy dla producentów drobiu w związku z wyznaczeniem strefy zagrożonej, spowodowane zupełnym brakiem możliwości zbycia żywca z tej strefy
 2. Finansowanie działalności związków branżowych
 3. Dopłaty do użytków zielonych oraz wyższy zwrot podatku akcyzowego. Z uwagi na identyczne warunki chowu i hodowli gęsi w porównaniu z chowem bydła, producenci gęsi są na przegranej pozycji
 4. Służebność przesyłu - ograniczenia we władaniu gruntami za sprawą posadowionej na nich infrastruktury energetycznej oraz nadmierne uprawnienia spółek energetycznych
 5. Godz. 13:30 - 14:00 Przerwa
 6. Tematy dotyczące produkcji gęsi na sezon 2020 według zgłoszenia podczas debaty
 7. Sprawy organizacyjne PZHiPG

Proszę o poinformowanie członków z regionu oraz potwierdzenie uczestnictwa w zjeździe delegatów do dnia 21.02.2020 do godz. 14:00. Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres mailowy: info@pzhipg.pl

Z poważaniem
Wiesław Wojtczak
Prezes zarządu PZHiPG


Uchwały Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Hodowców i Producentów Gęsi

26-02-2019

Poniżej,w plikach do pobrania, prezentujemy Uchwały podjęte przez Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Hodowców i Producentów Gęsi w dniu 30 stycznia 2019 roku, wraz z załącznikami.

Pliki do pobrania:
Uchwała nr 1.pdf
Zestawienie kosztów produkcji 2019.pdf
Uchwała nr 2.pdf
jajka kalkulacja 2019.pdf

Odpowiedź na wniosek o uwzględnienie chowu gęsi jako produkcji o podwyższonej energochłonności

27-09-2018

Otrzymaliśmy odpowiedź z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wniosek dotyczący uwzględnienia chowu gęsi jako produkcji o podwyższonej energochłonności. Wniosek nie został rozpatrzony pozytywnie, a szczegóły i uzasadnienie nieuwzględnienia wniosku, w projekcie ustawy o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, znajdziecie Państwo w załączniku poniżej.

Plik do pobrania:
odpowiedź paliwo MinRol.pdf

Wniosek o uwzględnienie chowu gęsi jako produkcji o podwyższonej energochłonności

23-08-2018

W odpowiedzi na pismo dotyczące zwrotu podatku akcyzowego od paliwa, skierowaliśmy do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wniosek o uwzględnienie chowu gęsi jako produkcji o podwyższonej energochłonności, takiej samej jak w przypadku produkcji bydła. Uzasadnienie i szczegóły wniosku znajdziecie Państwo w załączniku poniżej.

Plik do pobrania:
Polski Związek Hodowców Psary 16.08.2018.pdf

Odpowiedź na wniosek o udział PZHiPG w pracach dotyczących wprowadzenia zakazu podskubu gęsi reprodukcyjnych

23-03-2018

Otrzymaliśmy odpowiedź z Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na nasz wniosek o udział PZHiPG w pracach legislacyjnych dotyczących wprowadzenia zakazu podskubu gęsi reprodukcyjnych. Szczegóły odpowiedzi znajdziecie Państwo w pliku poniżej.

Plik do pobrania:
Podskub gęsi - odpowiedź Ministerstwa.pdf

Informacja od Głównego Lekarza Weterynarii o możliwości zastąpienia szczepionki Deparvax szczepionką Palmivax

15-03-2018

Wczoraj otrzymaliśmy od Głównego Lekarza Weterynarii informację o czasowym braku na rynku polskim produktu leczniczego weterynaryjnego Deparvax, emulsja do wstrzykiwań dla kaczek piżmowych i gęsi, szczepionka przeciwko parwowirozie kaczek i chorobie Derzsy'ego. Aktualna sytuacja epizootyczna dotycząca występowania choroby Derzsy'ego powoduje, że szczepienie przeciwko tej chorobie jest obligatoryjnie wpisywane przez lekarzy weterynarii w program szczepień gęsi. Pominięcie immunizacji gęsi przeciw chorobie Derzsy'ego może powodować w hodowlach wymierne straty wynikające ze zwiększonych upadków oraz zróżnicowanie stada.

Mając na względzie powyższe, Główny Lekarz Weterynarii zwrócił się do Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach z prośbą o wydanie opinii czy w zaistniałej sytuacji możliwe jest zastosowanie innego produktu leczniczego weterynaryjnego o nazwie: Palmivax, liofilizat i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań, żywa szczepionka przeciwko chorobie Darzsy'ego dla kaczek piżmowych (podmiot odpowiedzialny: Merial S. A. S.) w celu immunizacji gęsi. Dystrybucją przedmiotowej szczepionki na rynku polskim zajmuje się hurtownia farmaceutyczna produktów leczniczych weterynaryjnych Boehringer Ingelheim Sp. z o.o., ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, miejsce prowadzenia działalności: ul. Logistyki 3, 96-320 Mszczonów.

Z przekazanej przez Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy informacji wynika, że istnieje możliwość zastosowania produktu leczniczego weterynaryjnego Palmivax do szczepienia gęsi. Lekarz prowadzący leczenie zwierząt, który zdecyduje o zastosowaniu w immunizacji gęsi produktu leczniczego weterynaryjnego Palmivax, dokonuje wyboru na własną odpowiedzialność i ponosi także konsekwencje za ewentualne wystąpienie objawów niepożądanych.

Szczegółowe informacje oraz zaproponowany przez Państwowy Instytut Weterynaryjny, w oparciu o wieloletnie doświadczenia, program szczepień gęsi z użyciem szczepionki Palmivax znajdziecie Państwo poniżej w Pliku do pobrania.

Plik do pobrania:
pismo nr GIW puf-7202-26_2018(1).pdf

Wniosek o udział PZHiPG w pracach dotyczących wprowadzenia zakazu podskubu gęsi reprodukcyjnych

12-03-2018

W związku z powzięciem informacji na temat trwających prac w celu wprowadzenia zakazu podskubu gęsi reprodukcyjnych, zarząd PZHiPG działając na podstawie Art. 4.1. Ustawy z dnia 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników Dz. U. 1982 Nr 32 poz. 217 zwrócił się do Głównego Inspektoratu Weterynarii z wnioskiem o uwzględnienie w powyższych pracach udziału przedstawicieli PZHiPG. Szczegóły dotyczące wniosku znajdziecie Państwo w załączniku poniżej.

Plik do pobrania:
Polski Związek Hodowców Lublin GIW.pdf

Ankieta - prośba o wypełnienie

29-08-2017

Prosimy o wydrukowanie i wypełnienie poniższej ankiety oraz wysłanie listem poleconym na adres kancelarii, a mailem na podane w niej adresy mailowe.

Plik do pobrania:
ankieta-pzhipg.pdf

Pilne - prośba o udzielenie odpowiedzi na pytania

24-08-2017

W celu podjęcia działań, zmierzających do swobodnego zakupu piskląt gęsich reprodukcyjnych z Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego Zakładu Doświadczalnego w Kołudzie Wielkiej przez hodowców gęsi, PZHiPG zwraca się do Państwa z prośbą o udzielenie nam niezwłocznej odpowiedzi (do dn. 27.08.2017 r.) w następujących kwestiach:

 1. Czy w latach 2015-2017 kupowaliście Państwo lub Państwa znajomi pisklęta reprodukcyjne gęsie z Zakładu Doświadczalnego w Kołudzie Wielkiej, a jeżeli tak to czy samodzielnie czy też we współpracy z eksporterami gęsiny bądź innymi odbiorcami (lub też za ich pośrednictwem bądź w jakikolwiek inny sposób w powiązaniu z tymi podmiotami)?
 2. Prosimy opisać w jaki sposób według Państwa wiedzy odbywa się przydział piskląt reprodukcyjnych gęsich w Polsce?
 3. Dlaczego w Państwa imieniu w sprawie zakupu piskląt reprodukcyjnych gęsich występuje eksporter gęsiny, a nie występują Państwo indywidualnie?
 4. Czy Państwo lub inny członek z terenowego ogniwa PZHiPG lub osoba niezrzeszona w naszym Związku spotkała się w ostatnim czasie z odmową sprzedaży gęsi z Zakładu Doświadczalnego w Kołudzie Wielkiej bądź nieuzasadnionym ograniczeniem liczby sprzedawanych piskląt: jeżeli tak, prosimy o wskazanie takich przypadków ze zwięzłym podaniem przyczyny odmowy (od 2015 do dnia 30.06.2017; jeżeli wystąpiły znaczące przypadki w poprzednich latach można je ująć w odpowiedzi).
 5. Czy znane są Państwu przypadki, że integrator-eksporter gęsiny występował do Zakładu Doświadczalnego w Kołudzie Wielkiej o zakup określonej puli piskląt, które następnie dzielił hodowcom? Proszę podać kto jest wtedy właścicielem piskląt i na jakiej zasadzie oparta jest współpraca z hodowcą.
 6. Czy według Państwa wskazane są zmiany w zakresie przydziału piskląt, a jeżeli tak to dlaczego?
 7. Czy znają Państwo nadużycia w zakresie przydziału piskląt (prosimy podać przykłady).
 8. Czy pośrednictwo integratora-eksportera gęsiny w zakresie wstawienia piskląt narzuca Państwu działania, które wskazują wprost na dominującą rolę integratora-eksportera, np.: sprzedaż piskląt tylko temu eksporterowi za określoną cenę, narzucona ilość sprzedaży jaj od nioski, ewentualne kary, itp.

Odpowiedzi prosimy kierować na adres mailowy Zarządu Polskiego Związku Hodowców i Producentów Gęsi: wieslaw.wojtczak@gmail.com, gruszczykj@o2.pl oraz info@pzhipg.pl


Pismo z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

26-03-2017

Prosimy o zapoznanie się z treścią poniższego pisma, które otrzymaliśmy z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
  

Dokumenty dotyczące bioasekuracji przy udostępnianiu wybiegów dla stad gęsi

17-02-2017

Proszę o zapoznanie się z poniższymi dokumentami dotyczącymi bioasekuracji przy udostępnianiu wybiegów dla stad gęsi i ścisłe przestrzeganie zasad w nich zawartych.

Prezes Zarządu PZHiPG
   Wiesław Wojtczak


  Zaproszenie na zjazd delegatów

24-01-2017

Zarząd związku zaprasza na zjazd delegatów PZHiPG, który odbędzie się 7 lutego 2017 r. o godzinie 11:00 w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi ul. Wspólna 30 w Warszawie - sala nr 49/51.

Tematy spotkania:

Swoją obecność zapowiedział Pan Krzysztof Jurgiel - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Prosimy o zgłaszanie uczestników spotkania (imię, nazwisko, PESEL) do dnia 4 lutego 2017 r. na adres mailowy info@pzhipg.pl


Ustawa o społeczno-zawodowych organizacjach rolników

07-09-2016

Zachęcamy do zapoznania się z treścią ustawy z dnia 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników. Dokument w całości można pobrać klikając tutaj.

List do Premier Beaty Szydło

07-09-2016

List skierowany do Premier Beaty Szydło w sprawie sposobu finansowania zatrudnienia specjalistów ds. inicjowania regulacji prawnych oraz opiniowania projektów:
  

Zestawienie kosztów produkcji gęsi na rok 2016

06-09-2016

Założenia:
• stado 5000 szt.
• średnia waga końcowa - 6 kg/szt.
• upadki - 5%
• cena netto

W roku 2016 koszt produkcji gęsi wyniesie:
227 925,00 zł : 28 500 kg = 8,00 zł/kg + minimalny zysk 10% = 8,80 zł/kg netto
Koszt produkcji 1 kg żywca - 8,00 zł netto
Opłacalna cena sprzedaży - 8,80 zł netto

Pisklęta 5000 szt. x 8,50 zł (cena netto)42 500,00 zł
Pasza gęś I 15 t x 1130 zł16 950,00 zł
Pasza gęś II 35 t x 968 zł33 880,00 zł
Pasza gęś III 50 t x 943 zł47 150,00 zł
Owies 50 t x 560 zł28 000,00 zł
Opał8 000,00 zł
Opieka weterynaryjna, szczepionki, dodatki paszowe10 000,00 zł
Zielonka z transportem7 000,00 zł
Pracownik10 000,00 zł
Energia elektryczna5 000,00 zł
Obsługa kredytu (70% kredytu)6 000,00 zł
Podatek dochodowy (działy specjalne)1 245,00
Woda2 200,00 zł
Koszty pośrednie: praca własna, amortyzacja budynku, transport słomy i obornika,
mycie i dezynfekcja, telefony, wyjazdy związane z produkcją
10 000,00 zł
SUMA227 925,00 zł

Powyższa analiza została opracowana przez Polski Związek Hodowców i Producentów Gęsi WOT.


Odpowiedź Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na sprzeciw wobec dyskryminacji

06-09-2016

Oto odpowiedź Sekretarza Stanu z upoważnienia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na sprzeciw wobec dyskryminacji hodowców i producentów gęsi w działaniach rządu:
  

Sprzeciw wobec dyskryminacji hodowców i producentów gęsi w działaniach rządu

06-09-2016

Poniżej publikujemy treść sprzeciwu z jakim zwróciliśmy się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Pana Krzysztofa Jurgiela: